14/7/55

อบรมครูอนามัยที่  ห้องประชุมเอนกประสงค์ รพ.สตึก26/3/54

งานสัมมนาIS บทที่ 1-3 ของนักศึกษาเอกบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554
ที่ศูนย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย


รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจรุ่นน้อง

7/2/54
กลุ่มโรงเรียนแกนนำคุณธรรมชั้นนำไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแปรง อ.ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา.เขต 5 และนมัสการหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ เมื่อ 24 ม.ค.54

31/7/53

ภาพการศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์